00862 Панорама Петропавловска 1965 ГИ 27595-125

f